item6
item2b4
m2

Tolkala (še vedno) ne zasedajo enakovrednega mesta, kot ga imajo nekateri drugi pri nas uveljavljeni inštrumenti (klavir, violina, …), kar je prav gotovo povezano s (pre)slabo ozaveščenostjo mladih glasbenikov oz.otrok o samih tolkalih.

Člani skupine Slovenski tolkalni projekt (v nadaljevanju SToP), se zavedamo tega problema in smo zato pripravili koncerte za mlade.

Pri koncertih za mlade imamo veliko izkušenj. Poleg tega, da smo člani skupine SToP profesorji tolkal na različnih nižjih in srednjih glasbenih šolah in člani profesionalnih orkestrov, smo tudi kot skupina izvedl i mnogo koncertov za mlado publiko.

Skupina SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT je glede na dosedanje profesionalne koncertne in pedagoške izkušnje sestavila tri programe, ki so prilagojeni različnim starostnim skupinam oz. glasbeni snovi, ki se obravnava v pedagoškem procesu osnovnega in srednjega izobraževanja. Ti programi se tudi vsebinsko dopolnjujejo.

Programe ne želimo izvesti kot glasbene učne ure, ampak kot koncertno predstavo, v kateri mladi (podzavestno) spoznavajo tolkala ter njihove zvoke.

 

a) TOLKALA V ORKESTRU
oz. Kaj bi orkester brez tolkal?

Komentiran koncert SToP-a in Orkestra Slovenske filharmonije v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije. Kdaj, zakaj in kako so tolkala »vstopala« v simfonični orkester.

Simfonična matineja je namenjena učencem od 6. razreda dalje in  srednješolcem.

TeDeumSToPSlovenskafilharmonija

TeDeumSToPSlovenskafilharmonija1

TeDeumSToPSlovenskafilharmonija2

 

b) TOLKALA ZA RADOVEDNEŽE

je program, ki je namenjen mladim od 3. do vključno 7. razreda devetletke.

V tem 45 do 55 minutnem koncertu, ki vključuje tudi razlago, mladim predstavimo osnovna tolkala , njihov izvor, razvoj, način igranja in seveda njihovo uporabnost v tolkalni skupini.

 

c) TOLKALA SKOZI ČAS

je program, ki je namenjen 8. in 9. razredom devetletke ter srednjim šolam (gimnazijam).

V tem koncertu ne bi izpostavljali predstavitev tolkal, ker naj bi ta učenci že poznali, temveč posamezna glasbena gibanja oz. obdobja

 

d) MALA TOLKALA GLASBA

je program, ki tolkala predstavi malo drugače. Namenjen je vsem starostnim skupinam. Skupina SToP je pripravila nenavaden koncert, v katerem poleg splošno znanih tolkal uporabljajo vsakdanje predmete. Zanimiva predstava klasične tolkalne glasbe z ritmi vsakdanjega življenja. Preplet resnega koncertnega vzdušja z lagodnostjo zabave – pravi glasbeni dogodek!

 

DODATNO !!!
Za učitelje imamo že pripravljen kratek povzetek obravnavne snovi. Tako bodo mladi poslušalci pripravljeni na koncert in bodo s tem zagotovo več »odnesli«.

Prav tako imamo pripravljene plakate.

Z veseljem smo Vam na voljo za dodatna pojasnila.

©2018 Slovenski tokalni projekt : : : Design: aparat.org

SToP uporablja činele in gonge Dream Cymbals

dreamlogoflag
Logo1

SToP uporablja udarjalke INNOVATIVE PERCUSSION

item2a3
item2a3 Izšla je prva zgoščenka slovenskega item2a3
item2a3
FacebookButton

Obisčite nas na Facebooku!

CDSTOPHorns1
m7
m6 item2b4 SToPCDCover3 item2b3 m10 SToPCDCover2 item2b2 SToPCDCover2 item2b2 item2b2 SToPCDCover2 item2b2 m6 CDSTOPHorns1